Yuyan Wang

Yuyan Wang lebt und arbeitet in Paris, FR

12. Berlin Biennale

The Moon Also Rises [Auch der Mond geht auf], 2022
Full-HD-Video, Farbe, Ton, ca. 20′; Lichtequipment

© Yuyan Wang