Ngô Thành Bắc

Ngô Thành Bắc lebt und arbeitet in Hanoi, VN

12. Berlin Biennale

Trồng Cây Chuối – Headstand [Kopfstand], 2007/22
Fotografien einer Performance